30 Kasım 2010 Salı

Öğrenme ve öğretme üzerine gerçekleştirilen araştırmalar göstermektedir ki

Tüm konular yerine önemli kısımlar daha derinlemesine işlenmelidir.
  • "Bir dersle ilgili bütün konuların yüzeysel ele alınması yerine o dersteki anahtar kavramların anlaşılmasını sağlayacak daha az sayıda konunun derinlemesine işlenmesi gerekir… Belirlenen önemli konulara ilişkin kavramların anlaşılması için derslerde derinlemesine çalışmanın yapılabileceği yeterli fırsat tanınmalıdır " (Bransford, Brown, & Cocking, 2000, p. 20). 
  • "Uzmanlığın en belirgin özelliği, belirli bir alandaki önemli olguların ayrıntılı ve düzenli biçimde içselleştirilmesidir. Eğitim, öğrencilerin belirli konu alanlarında ustalaşmalarını gerektirir; böylece, o konu alanını ileriye götürmenin temelleri oluşturulmuş olur" (Bransford et al., 2000, p. 239).
Yaratıcı fikirler içselleştirmeyi (öğrenmeyi) kolaylaştırır.
  • "Her konu alanında, akademisyenlerin o konu alanında neleri keşfettiklerini özetleyen bazı temel fikirler vardır... bu fikirler, … karşılaşılabilecek her türlü problemin çözümüne temel oluşturur" (Bloom, 1981, p. 235). 
  • "Değerini sürekli koruyan yaratıcı fikirler üzerine odaklanılmadığı durumlarda öğrenciler, kolayca unutabilecekleri bilgi parçacıklarıyla karşı karşıya bırakılırlar" (Wiggins & McTighe, 2005, p. 66).
‘Sürekli değerlendirme’ benimsenmelidir.
  • "Ara (geliştirme amaçlı) değerlendirmeler –öğrencilerin düşüncelerini öğretmen ve öğrenciler için görünür kılan sürekli değerlendirme- son derece önemlidir. Bu tür değerlendirmeler, öğretmenin öğrencilerinin önyargılarını öğrenmesine, nasıl düşündüklerini anlamasına ve öğretimi bu bağlamda tasarımlamasına izin verir. Öğrenci merkezli sınıflarda ara (geliştirme amaçlı) değerlendirme, hem öğretmen hem de öğrencilerin süreçleri izleyebilmelerine olanak tanır" (Bransford et al., 2000, p. 239). 
  • Black, Harrison, Lee ve Marshall (2003) değerlendirmeye ilişkin araştırmaları incelemişler ve “ara (geliştirme amaçlı) değerlendirme uygulamalarını güçlendirmeyi içeren yenilikler, önemli ve genellikle temel öğrenme kazanımları üretirler” (s. 9) sonucuna ulaşmışlardır. Bu araştırmalara farklı yaşlardan, farklı okul alanlarından ve farklı ülkelerden öğrenciler katılmıştır.
  • Araştırmalar etkili değerlendirme uygulamalarının öğrenci başarısını –sınav puanları da dahil olmak üzere- önemli ölçüde arttırdığını göstermiştir (Stiggins, 2004, p. 27).
Anlamlı, belirli amaçlara hizmet eden ve gerçek yaşamdakine benzer (otantik) görevler tercih edilmelidir.
  • "Öğrencilerin güdülenme (motivasyon) düzeyleri, derslerde öğrenmekte oldukları bilgi ve becerilerin yararlarını başkaları (özellikle ait oldukları toplum) üzerinde oluşturdukları etkileri gördüklerinde artar" (McCombs, 1996; Pintrich & Schunk, 1996, cited in Bransford et al., 2000, p. 61). 
  • "Gerçek yaşamdakine benzer (‘otantik’) zihinsel etkinlikleri içeren değerlendirmeler öğrencilerin geleneksel sınavlardaki puanlarını arttırır… Otantik zihinsel etkinlikler kullanmak öğrencilerin güdülenme düzeylerinin ve zor görevleri tamamlama istekliliklerinin arttırılmasına yardımcı olabilir. Otantik çalışmalar okul dışında da karşılaşılabilecek soruları içerdiği için öğrenciler hem bu sorulara hem de cevaplarına yönelik bir meraka sahip olurlar" (Newmann, Bryk, & Nagaoka, 2001, pp. 29–30).

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder