30 Kasım 2010 Salı

Proje Tabanlı Öğrenme-Projelerle Öğretme

Modül Soruları:
 • Projeler, öğrencilerimin öğrenme amaçlarına [öğretim programındaki kazanımlara] ulaşmaları ve 21. Yüzyıl Becerilerine sahip olmaları için nasıl yardımcı olabilir?
 • Öğrencilerin daha kalıcı öğrenmesi için proje yaklaşımını nasıl kullanabilirim?
Önemli Noktalar:
 • Öğrenme ve öğretmeye ilişkin araştırmalar şu önemli sonuçları ortaya koymaktadır:
  • Tüm konular yerine önemlileri derinlemesine işlenmelidir.
  • Yaratıcı fikirler içselleştirmeyi (öğrenmeyi) kolaylaştırır.
  • Sürekli değerlendirme benimsenmelidir.
  • Anlamlı, belirli amaçlara hizmet eden ve gerçek yaşamdakine benzer (otantik) görevler tercih edilmelidir.
 • Projeler, zengin öğrenme olanakları sağlayan senaryolara odaklanır. Öğrencilerin problem çözme gibi kendilerine anlamlı ve gerçekçi gelen görevleri tamamlamalarını içerir. Projeler sınıf dışındaki hayatı sınıf ortamına getirir ve gerçek dünya sorunlarına yönelinmesini sağlar.
 • Proje tasarımının aşamaları şunlardır:
  1. Öğretim programında yer alan kazanımlar arasından özel öğrenme amaçları belirlemek, bu amaçlardan üst düzey düşünme ve 21. Yüzyıl Becerileri içermeyenleri bu becerileri içerecek biçimde yeniden yazmak (geliştirmek)
  2. Öğretim Programı Tasarım Soruları geliştirmek
  3. Değerlendirme planı yapmak
  4. Etkinlikler tasarımlamak

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder