30 Kasım 2010 Salı

Proje Tabanlı Öğrenmeyi Tanıtmak

Proje tabanlı öğrenme, öğrenci merkezli bir öğretim modelidir. Öğrencilerin, soru sormasını cesaretlendiren, öğrendiklerini gerçekleştirdikleri ürünler ve sergiledikleri performanslar aracılığıyla göstermelerine olanak tanıyan, kapsamlı görevleri (projeler) tamamlamalarını içeren ve böylece öğretim programında yer alan kazanımlara erişmelerini kolaylaştıran bir modeldir. Proje tabanlı öğretim programı, öğrenme amaçlarını (kazanımları) ve ‘üst düzey düşünmeyi’ gerçek dünya bağlamıyla ilişkilendiren anlamlı ve önemli sorulardan yola çıkılarak hazırlanır. Proje tabanlı üniteler, öğrencilerin öğrenme biçimlerine bakılmaksızın tüm öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlayacak öğretim stratejilerini içerir. Öğrenciler genellikle soruları cevaplamak ve içeriğin anlamını daha iyi kavramak için okul dışındaki uzman ve toplum üyeleri ile işbirliği yapar. Teknoloji, öğrenme sürecini desteklemek için kullanılır. Proje çalışması süresince öğrencilerin kaliteli ürünler (çalışmalar) ortaya koyabilmeleri için çeşitli değerlendirme araçları işe koşulur.

Proje tabanlı öğrenmenin yararları şunlardır:
  • Aktif biçimde keşfetmenin ve üst düzey düşünmenin cesaretlendirilmesi (Thomas, 1998)
  • Kendine güvenin gelişmesi ve öğrenmeye karşı olumlu tutum kazanılması (Thomas, 2000)
  • Öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerinde geleneksel sınıf etkinliklerinde olduğundan daha fazla sorumluluk almaları ve diğer öğretim yöntemlerinden daha fazla akademik kazanım sağlanması (Boaler, 1999; SRI, 2000)
  • Üst düzey düşünme, problem çözme, işbirliğine dayalı öğrenme ve iletişim gibi karmaşık becerilerin geliştirilmesine olanak tanıması (SRI)
  • Bireysel farklılıklar taşıyan tüm öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlamaya yönelik daha geniş yelpazede öğrenme olanakları sunması (Railsback, 2002)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder